Všeobecné obchodní podmínky (VOP)


Přihlaste se, abyste mohli ohodnotit článek! Přihlášení/Registrace

Poslední aktualizace: 06. 01. 2020.

Internetový obchod ShopBuilder Webshop

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) obsahují podmínky užití služby dostupné na shopbuilder.cz a na zde uvedených webech (dále jen „internetový obchod”), jejichž služby lze využívat uživatelem (dále jen „uživatel") bez registrace.

1. ÚDAJE O POSKYTOVATELI SLUŽBY

 1. Jméno poskytovatele služby: Biotech USA Kft. (dále jen: poskytovatel služby)
 2. Sídlo poskytovatele služby: 1033 Budapest, Huszti út 60.
 3. Zástupce: Bálint Lévai (jednatel společnosti)
 4. Registrační číslo společnosti: 01-09-352550
 5. DIČ:
  Česká republika: CZ684301117
  Hungary: 25114681-2-44
  Austria: MwSt. ID ATU68602511
  Slovakia: DIČ:SK4120162860
  Germany: DE241/194/37365
  France: FR93828308247
  Spain: ESN0641335E
  Polland: PL5263182656

  Romania: Cod fiscal: RO 37184557
  Croatia: OIB broj: 27831964805
  Czech Republic: CZ684301117
  Slovenija: ID št. za DDV: 71878068
  [EU-VAT: HU25114681]
 6. Zápis v obchodním rejstříku. C/002 215/2003. - Ministerstvo hospodářství a dopravy, Úřad pro oprávnění a veřejnou správu, Odbor tuzemského obchodu a turistiky (1024 Budapest Margit krt.) 85.)
 7. Zápis v registru pro ochranu osobních údajů: 01098-0001, 01098-0002, 01098-0003, 01098-0004 AND NAIH-113554/2017
 8. Název úřadu, který provádí zápis do registru: Okresní soud Csongrád jednající jako rejstříkový soud (6722 Szeged, Tábor u. 4.)
 9. Kontaktní údaje poskytovatele služeb a jeho pravidelně používaná e-mailová adresa pro kontakt s uživateli: shop@shopbuilder.cz
 10. Telefonní číslo: +36-20-9000-864, +36-62-451-691
 11. Jazyk smlouvy: maďarský (viz originál:vseobecne-obchodni-podminky-vop-a2301)
 12. Jméno, adresa a e-mailová adresa poskytovatele služby webhostingu: RackForest Ltd. (H-1108 Budapest, Kozma u. 2.)

2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

V souvislosti se všemi otázkami neupravenými v těchto podmínkách a pro účely výkladu těchto podmínek se použije maďarské právo, zejména příslušná ustanovení zákona V z roku 2013, maďarského občanského zákoníku („občanský zákoník“) a zákona CVIII z roku 2001 o určitých otázkách služeb elektronického obchodu a služeb informační společnosti (zákon o elektronickém obchodu), dále vyhlášky vlády č. 45/2014 (II. 26.) o podrobných pravidlech smluv uzavřených mezi spotřebiteli a obchodníky a povinná ustanovení příslušných předpisů bez konkrétní smluvní podmínky.

Tyto VOP nabývají účinnosti 15. února 2017 a zůstávají v platnosti do odvolání. Poskytovatel služby je oprávněn VOP měnit po předchozím vyrozumění zákazníka o této změně prostřednictvím webu. Poskytovatel služby uveřejní změnu na webu internetového obchodu 11 (jedenáct) dnů před jejím datem účinnosti. Použitím internetového obchodu uživatelé poskytují souhlas s tím, že budou automaticky vázáni veškerými předpisy, které souvisejí s použitím internetového obchodu.

Uživatelé vstupem do internetového obchodu provozovaného poskytovatelem služby nebo seznámením se s obsahem webu jakýmkoliv způsobem – i bez toho, aby byli registrovanými uživateli internetového obchodu, vyjadřují svůj souhlas s tím, že budou vázáni těmito VOP. Uživatel, který tyto podmínky nepřijme, nebude oprávněn nahlížet do obsahu internetového obchodu.

Poskytovatel služby si vyhrazuje veškerá práva v souvislosti s domovskou stránkou, jakoukoliv její součástí a na ní zobrazeným obsahem, jakož i práva k šíření webu. Jakékoli stahování z webu, elektronické ukládání, zpracování a prodej obsahu nebo jeho části je bez písemného souhlasu poskytovatele služby zakázán.

Smlouvy uzavírané elektronicky nebudou zakládány, jsou uzavírány výhradně elektronicky a nepovažují se za písemné smlouvy, jsou sepsány v maďarském jazyce a neodkazují na žádný etický kodex. V případě otázek souvisejících s provozováním internetového obchodu a objednávkami a postupem dodání, lze poskytovatele služby kontaktovat prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

Tyto VOP platí pro následující weby poskytovatele služby:

 • https://shopbuilder.cz
 • https://shopbuilder.cz
 • https://shopbuilder.cz
 • https://shopbuilder.cz
 • https://shopbuilder.cz
 • https://shopbuilder.cz
 • http://shop.builder.hu
 • https://shopbuilder.cz
 • https://shopbuilder.cz
 • https://shopbuilder.cz
 • https://shopbuilder.cz
 • https://shopbuilder.cz
 • https://shopbuilder.cz
 • https://shopbuilder.cz
 • https://shopbuilder.cz
 • https://shopbuilder.cz
 • http://body.builder.hu
 • http://musclebuilder.hu
 • http://vitaminshop.hu
 • http://sargakapszula.hu

a právní vztahy realizované na jejich subdoménách.

Tyto VOP jsou trvale dostupné na webu internetového obchodu.

3. PODMÍNKY A ZPRACOVÁNÍ OBJEDNÁVEK

3.1 Registrace

Nákupy nepodléhají platné registraci.

Uživatelé mohou podávat objednávky bez registrace.

Pokud se chce uživatel registrovat, může tak učinit kliknutím na tlačítko „Přihlášení/Registrace” nebo po vyplnění příslušných údajů v poli registraci v průběhu nákupního procesu. V registračním poli uživatel vyplní následující údaje:

V poli „Osobní údaje a profil”

 • Jméno
 • E-mail adresa
 • Číslo mobilního telefonu
 • Datum narození (nepovinné)

V poli „Dodací adresa”

 • Město
 • PSČ
 • Adresa (ulice a číslo popisné)
 • Stát

Pohlaví uživatele, které není povinné.

Pokud uživatel vyplnil všechny údaje nezbytné k registraci, může dokončit registraci kliknutím na tlačítko „Odeslat registraci”. Před odesláním registračních údajů je třeba poskytnout souhlas s těmito VOP zaškrtnutím políčka.

Poskytovatel služby vyrozumí uživatele o úspěšné registraci prostřednictvím webu internetového obchodu a e-mailem.

Uživatelé mohou vstupovat do internetového obchodu prostřednictvím údajů k účtům na Facebooku a Google bez samostatné registrace.

Uživatel je oprávněn kdykoliv smazat svou registraci zasláním e-mailové zprávy na shop@shopbuilder.cz. Po převzetí e-mailové zprávy poskytovatel služby neprodleně zajistí smazání registrace. Po smazání údajů bude uživatel neprodleně odebrán ze systému; to však neplatí pro uchovávání údajů a dokumentů k již podaným objednávkám a nemá to za následek odstranění údajů souvisejících s těmito objednávkami. Po jejich odstranění nelze údaje obnovit.

Zákazník bude výhradně odpovídat za vedení svého přístupového účtu (zejména hesla) v důvěrnosti. Pokud se uživatel dozví, že k heslu, které mu bylo přiděleno při registraci, mohou přistupovat neoprávněné třetí osoby, změní si neprodleně heslo a pokud lze rovněž předpokládat, že tato třetí osoba zneužívá heslo jakýmkoliv způsobem, vyrozumí o tom současně poskytovatele služby.

Uživatel se zavazuje aktualizovat osobní údaje poskytnuté v průběhu registrace kdykoliv to bude nezbytné tak, aby byly aktuální, úplné a pravdivé.

3.2 Proces objednávek

Kliknutím na ikonu košíku vedle produktu uživatel umisťuje zvolený produkt do virtuálního košíku. Uživatel si může kdykoliv prohlédnout obsah košíku kliknutím na tlačítko „Upravit košík” nebo na ikonku „VIEW BASKET” (prohlížet košík).

Uživatel může nastavit množství nakupovaného produktu nebo produktů s pomocí tlačítek + a –.

Pokud uživatel umístil produkt do košíku, ale chtěl by přidat další produkty, zvolí tlačítko „Pokračovat v nákupu”. Pokud už nechce nakoupit další produkty, zaškrtne množství nakupovaného produktu. Obsah košíku může vymazat kliknutím na ikonu „Smazat" (přeškrtnutý košík). Po uvedení konečného množství se obsah košíku automaticky aktualizuje.

Uživatel může uvést dodací adresu a způsob dodání/úhrady.

Po poskytnutí údajů může uživatel odeslat svou objednávku kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku”, předtím však může znovu zaškrtnout poskytnuté údaje a odeslat zprávu v souvislosti s objednávkou nebo informovat poskytovatele služby e-mailem o svých dodatečných požadavcích souvisejících s objednávkou.

Pokud uživatel shledá, že veškeré uvedené údaje jsou správné, může odeslat objednávku poskytovateli služby kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku” na dolním okraji stránky.

Poskytovatel služby vyrozumí uživatele o úspěšně přijaté objednávce na následující webové stránce a e-mailem, s uvedením čísla objednávky zákazníka.

Tím je objednávka podána kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku”, což zakládá platební závazek uživatele.

Konečná částka k úhradě zahrnuje veškeré náklady vycházející z přehledu objednávky a jejím potvrzení. Zásilka obsahuje fakturu, informace o právu na odstoupení a záruční list.

Pokud uživatel podal objednávku bez registrace, bude potvrzovací e-mail zaslaný poskytovatelem služby obsahovat hesla určená k užití společně s touto e-mailovou adresou při procesu objednávky pro přístup na web za účelem prohlížení údajů o objednávce. Tato skutečnost nezakládá automatickou registraci. K registraci dochází v okamžiku, kdy uživatel vstoupí na stránku za použití vstupních údajů.

3.3 Způsob úhrady

 • Na dobírku: Uživatel uhradí částku ve výši objednávky v okamžiku převzetí zásilky.
 • On-line platba bankovní kartou: prostřednictvím zabezpečeného on-line po podání objednávky.

Bližší informace o způsobech úhrady dostupných v konkrétní zemi a o konkrétní doméně najdete zde.

3.4. Náklady a způsob dodání

Aktuální způsoby dodání a jejich ceny uváděné poskytovatelem služby najdete zde.

Uživatel si při dodání zkontroluje v přítomnosti kurýra zásilku a požádá o provedení zápisu, pokud si všimne poškození produktu nebo zásilky; v případě poškození je oprávněn odmítnout převzetí zásilky. Bez pořízení zápisu poskytovatel služby nepřijme následné reklamace. K dodání zásilky dochází v pracovní dny mezi 8:00 a 17:00.

3.5. Chyby v poskytnutých údajích

Oprava chyb v poskytnutých údajích: Před ukončením procesu objednávky se může uživatel kdykoliv vrátit na předchozí obrazovku, kde může opravit zadané údaje. Zboží lze z koše smazat (přeškrtnutý koš) nebo upravit množství uvedením přesného množství.

3.6. Závazná objednávka a potvrzení

Poskytovatel služby potvrdí neprodleně převzetí objednávky odeslané uživatelem automatickým odesláním potvrzovací e-mailové zprávy, která bude obsahovat údaje uvedené zákazníkem při nákupu nebo registraci (fakturační a dodací údaje), identifikační údaje objednávky, datum objednávky, seznam a množství objednaných produktů, cenu produktů, náklady na dodání a konečnou částku k úhradě.

Tento potvrzovací e-mail zakládá přijetí nabídky uživatele poskytovatelem služby, čímž vzniká mezi poskytovatelem služby a uživatelem platná smlouva.

Uživatel může být zproštěn svého závazku v souvislosti s nabídkou, pokud potvrzovací e-mail poskytovatele služby k objednávce neobdrží bez zbytečného odkladu, nebo nejpozději do 48 hodin.

Pokud již uživatel odeslal svou objednávku poskytovateli služby a následně si všimne chyby v údajích obsažených v potvrzovacím e-mailu, vyrozumí o této skutečnosti poskytovatele služby do jednoho dne, aby předešel splnění nežádoucí objednávky.

Objednávka bude považována za smlouvu uzavřenou elektronicky a bude se řídit ustanoveními zákona V z roku 2013, občanský zákoník a zákona CVIII z roku 2001 o určitých otázkách služeb elektronického obchodu a služeb informační společnosti. Smlouva bude podléhat působnosti vyhlášky vlády č. 45/2014 (II.26.) o podrobných pravidlech smluv uzavíraných mezi spotřebiteli a obchodníky a bude v souladu s ustanoveními směrnice 2011/83/EU Evropského parlamentu a Rady o právech spotřebitelů.

4. ZPRACOVÁNÍ A DODÁNÍ OBJEDNÁVKY

Objednávky se zpracovávají v pracovní době.

Pracovní doba:
Po-Pá: 8:00-18:00

Objednávky lze podávat mimo dobu uvedenou pro zpracování objednávek, pokud je objednávka podána mimo pracovní dobu, bude zpracována následující pracovní den. Zákaznická služba poskytovatele služby vždy odešle elektronické potvrzení o čase splnění objednávky.

Obecná lhůta pro splnění objednávky je pět pracovních dnů ode dne potvrzení. Pokud si poskytovatel služby a uživatel nedohodli dobu plnění, poskytovatel služby poskytne plnění ve lhůtě stanovené v oznámení poskytovatele služeb adresovaném uživateli, nebo v nepřítomnosti takového oznámení, do třiceti dnů od převzetí objednávky poskytovatelem služby.

Pokud poskytovatel služby nesplní své smluvní závazky z důvodu nedostupnosti produktu uvedeného ve smlouvě, vyrozumí o této skutečnosti bez zbytečného odkladu uživatele a nejpozději do třiceti dnů vrátí neprodleně částku uhrazenou uživatelem.

Poskytovatel služby neodpovídá za průběžné změny technických údajů nebo popisů učiněné bez předchozího vyrozumění dodavatele nebo z příčin, které jsou nezávislé na jeho vůli. Poskytovatel služby si vyhrazuje právo v plném či částečném rozsahu odmítnout splnění již potvrzených objednávek. K dílčímu plnění může dojít výhradně po jednání s uživatelem.

5. CENA PRODUKTU

Uvedené produkty lze objednávat on-line, osobně nebo telefonicky.

Ceny uvedené společně s produkty jsou stanoveny v oficiální měně příslušného internetového obchodu (HUF, EUR, RON, HRK, CZK, PLN, USD, RSD) a zahrnují DPH v zákonné výši (hrubé ceny), jejich součástí však nejsou náklady na dodání do místa bydliště. V případě produktů nadměrných rozměrů, u nichž se náklady na balení liší podle daného produktu, budou účtovány zvláštní náklady na balení, přičemž tyto náklady jsou uvedeny v datových listech produktů nadměrné velikosti a v průběhu objednávky. Přepravní náklady se zobrazí po přechodu do pokladny!

Poskytovatel služby uvede název a podrobný popis produktu i fotografii produktu. Fotografie uvedené v datových listech produktů se mohou od skutečnosti lišit a mohou být pouhými ilustracemi. Poskytovatel služby přijímá odpovědnost za rozdíly v obrazovém zpracování produktu v internetovém obchodě a skutečným vzhledem produktu.

Poskytovatel služby si vyhrazuje právo na opravu chyb nebo opomenutích v internetovém obchodě v souvislosti s produkty nebo cenami. V tomto případě, po uznání a opravě chyby, poskytovatel služby neprodleně informuje zákazníka o nových údajích. Zákazník může následně znovu potvrdit svou objednávku jinak je každá ze stran oprávněna od smlouvy odstoupit.

Poskytovateli služby nevzniká odpovědnost, pokud navzdory jeho úsilí a/nebo kvůli chybám v systému dojde k nesprávnému uvedení cen nebo pokud se ceny výrazně liší od běžných cen produktu (např. HUF 0, HUF 1). V těchto případech není poskytovatel služby povinen dodat produkt za nesprávně uvedenou cenu. V případě uvedení nesprávné ceny kontaktuje poskytovatel služby uživatele telefonicky nebo e-mailem a nabídne mu možnost nákupu produktu za skutečnou cenu, s tím, že se uživatel může rozhodnout, s vědomím této skutečnosti, zda produkt objedná za skutečnou cenu nebo objednávku zruší bez negativních právních následků.

V případě uvádění akčních cen, poskytovatel služby plně uživatele informuje o těchto akcích a jejich přesné trvání.

6. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ

Tento článek se vztahuje na fyzické osoby, které nakupují, objednávají, přebírají a používají zboží mimo rámec své profesní činnosti, zaměstnání nebo obchodní činnosti a které jsou adresáty obchodních sdělení a nabídek souvisejících se zbožím (dále jen „spotřebitel“).

V souladu s vyhláškou vlády č. 45/2014 (II.26.) o podrobných pravidlech smluv uzavíraných mezi spotřebiteli a obchodníky jsou spotřebitelé v případě smluv o prodeji produktů oprávněni od smlouvy odstoupit bez udání důvodu do čtrnácti (14) dnů od převzetí

 1. produktu,
 2. dodání posledního produktu, pokud je součástí plnění několik dodávek,
 3. dodání poslední součásti nebo dílu, pokud produkt sestává z několika součástí nebo dílů,
 4. prvního dodaného produktu, ze strany spotřebitele nebo osoby pověřené spotřebitelem, která se liší od přepravce, pokud má být produkt dodáván pravidelně ve stanovených lhůtách.

Spotřebitelé jsou rovněž oprávněni uplatnit právo na odstoupení v období mezi datem uzavřením smlouvy a datem převzetí produktu.

Pokud chce spotřebitel uplatnit právo na odstoupení, zašle v tomto ohledu poskytovateli služby jednoznačné vyrozumění (například dopis zaslaný poštou nebo e-mailem) za použití kontaktních údajů uvedených v článku 1 těchto VOP. Pro tento účel může spotřebitel rovněž použít vzor prohlášení o odstoupení poskytnutého prostřednictvím následujícího odkazu, použití tohoto vzoru však není povinné. Spotřebitel uplatní své právo na odstoupení, pokud odešle poskytovateli služeb oznámení o odstoupení před uplynutím výše uvedené lhůty (i čtrnáctého dne).

Důkazní břemeno uplatnění práva na odstoupení v souladu s ustanoveními článku 6 leží na spotřebiteli.

V obou případech poskytovatel služby potvrdí neprodleně e-mailem převzetí oznámení od spotřebitele o odstoupení.

Jestliže je oznámení o odstoupení provedeno písemně, musí být považováno za uskutečněné ve stanovené lhůtě, pokud spotřebitel oznámení zaslal do čtrnácti kalendářních dnů (i čtrnáctého dne).

V případě oznámení poštou považuje poskytovatel služby za rozhodné datum podání na poště a v případě oznámení e-mailem nebo faxem je příslušný pro stanovení lhůty čas přenosu. Spotřebitel zašle oznámení doporučeně poštou tak, aby bylo možno spolehlivě ověřit datum odeslání.

V případě odstoupení bude spotřebitel povinen neprodleně vrátit objednaný produkt na adresu poskytovatele služby uvedenou v článku 1, nejpozději však do čtrnácti dnů po odeslání svého oznámení o odstoupení. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud spotřebitel zašle (poštou nebo předá osobně objednanému kurýrovi) produkt před uplynutím této čtrnáctidenní lhůty.

Náklady na zaslání produktu na adresu poskytovatele služby nese spotřebitel, pokud poskytovatel služby s úhradou těchto nákladů nesouhlasil. Poskytovatel služby však neodpovídá za zajištění ani obstarání vrácení produktu, a dále neodpovídá za náklady spojené s přepravou produktu od spotřebitele. Poskytovatel služby rovněž není povinen převzít zásilky zaslané na dobírku. Kromě nákladů na vrácení produktu spotřebitel neodpovídá za žádné další náklady.

Pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy, poskytovatel služby mu bez zbytečného odkladu vrátí, nejpozději však do čtrnácti dnů od doručení oznámení spotřebitele, celou výši kupní ceny, včetně nákladů na dodání (přepravní náklady), kromě dalších nákladů vynaložených spotřebitelem kvůli volbě jiného než běžného dopravního prostředku, který poskytovatel služby používá nejčastěji. Poskytovatel služby je oprávněn si ponechat uhrazenou částku do převzetí vraceného zboží, nebo dokud spotřebitel spolehlivě neprokáže, že z jeho strany došlo k odeslání vráceného zboží. Poskytovatel služby přistoupí i na dřívější datum.

Při vracení peněžitých částek použije poskytovatel služby stejný způsob úhrady, který byl použit při původní transakci, pokud spotřebitel nevyjádří výslovný souhlas s použitím jiného způsobu úhrady, z něhož spotřebiteli nevyplývají žádné další náklady.

Spotřebitel může odpovídat za ztrátu hodnoty produktu pouze tehdy, pokud k ní došlo následkem nadměrného užívání, mimo rozsah nezbytný k určení povahy, funkčnostii a provozuschopnosti produktu. Proto se poskytovatel služby může domáhat náhrady za ztrátu hodnoty produktu, pokud k ní došlo následkem nadměrného užívání, mimo rozsah nezbytný k určení povahy, funkčnosti nebo provozuschopnosti produktu a svých přiměřených nákladů - pokud poskytovatel služby přistoupil k plnění smlouvy o poskytování služeb na základě výslovného požadavku spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení.

Spotřebitel není oprávněn od smlouvy odstoupit:

 • v souvislosti s produkty, které podléhají zkáze nebo produkty, které se rychle kazí;
 • v souvislosti s produkty v uzavřeném obalu, které nelze vrátit kvůli ochraně zdraví nebo z hygienických důvodů. Převzetí těchto produktů nelze od poskytovatele služby očekávat, pokud spotřebitel již otevřel obal, který přímo chrání produkt a/nebo jej začal běžně používat, neboť v takovém případě není možné, aby u produktu, který přišel do přímého styku s lidským tělem nebo tělními tekutinami a bakteriemi, bylo možno zaručit hygienickou a sanitární kvalitu produktu. Pokud spotřebitel dosud nezačal produkt spadající pod tuto výjimku používat a nedošlo k otevření obalu přímo chránící produkt, může uplatnit své právo na odstoupení v souladu s obecnými pravidly. (viz potravinové doplňky)
 • v souvislosti s produkty, u nichž po převzetí kvůli jejich povaze nastává neoddělitelné spojení s dalšími produkty;
 • v souvislosti s nestandardním produktem, který byl vyroben poskytovatelem služby dle pokynů spotřebitele nebo na jeho výslovnou žádost, nebo v souvislosti s produkty, které jsou zjevně na míru upraveny pro spotřebitele.
 • v souvislosti s prodejem kopie hlasového nebo obrazového záznamu nebo počítačového softwarového programu, pokud spotřebitel otevřel po převzetí obal;

7. ZÁRUKA

7.1. Záruka na nedostatek shody

V případě vadného plnění ze strany poskytovatele služeb může zákazník uplatnit svá práva vyplývající z nedostatku shody.

V případě spotřebitelských smluv může zákazník uplatnit práva ze záruky ve lhůtě dvou let od dne převzetí produktu za vady existující v době dodání produktu. Nad rámec této dvouleté lhůty nelze zákazníkem žádná zákonná práva ze záruky uplatňovat.

V případě jiných než spotřebitelských smluv lze práva ze záruky uplatňovat do jednoho roku ode dne převzetí.

Zákazník může – dle vlastního uvážení – požadovat opravu nebo výměnu, pokud není splnění zvoleného práva ze záruky zákazníkem nemožné, nebo by ve výsledku kladlo na poskytovatele služby v porovnání s alternativním nápravným prostředkem nepřiměřené náklady. Pokud zákazník nepožaduje, nebo nemohl požadovat opravu nebo výměnu, může se domáhat poměrného snížení úplaty, nebo vadu opravit sám nebo ji nechat opravit na náklady poskytovatele služby, nebo – jako poslední možnost – odstoupit od smlouvy. Možnost odstoupení není k dispozici v případě drobných vad.

Zákazník může přecházet od jedné zvolené záruky k druhé, musí však nést náklady s tím spojené, pokud tato změna nebyla vynucena jednáním poskytovatele služby nebo jinými důvody.

Zákazník je povinen informovat poskytovatele služby o vadě neprodleně poté, co ji zjistí, nejpozději však do dvou měsíců od zjištění vady.

Zákazník může uplatňovat práva ze záruky přímo vůči poskytovateli služby.

Uplatňování záručních práv ve lhůtě šestí měsíců od plnění smlouvy nepodléhá jakýmkoliv dalším podmínkám než upozornění na vadu, s tím, že zákazník prokáže, že produkt zakoupil od poskytovatele služby (předložením faktury nebo její kopie). Poskytovatel služby je zbaven svých záručních závazků pouze tehdy, je-li tento předpoklad schopen vyvrátit, zejména pokud prokáže, že produkt se stal vadným po jeho dodání zákazníkovi. Poskytovatel služby není povinen uznat záruční nárok, je-li schopen prokázat, že důvod závady vznikl zaviněním zákazníka. Po uplynutí šesti měsíců od splnění smlouvy zákazník musí dokázat, že závada již existovala v době plnění smlouvy.

Pokud zákazník uplatní záruční nárok pouze ve vztahu ke konkrétní části produktu – kterou lze v souvislosti se závadou oddělit – má se za to, že záruční nárok nebyl uplatněn vůči ostatním součástem produktu.

7.2. Produktová záruka

V případě nedostatku shody produktu (movité věci), zákazník-spotřebitel může – dle vlastního uvážení – uplatňovat svá práva uvedená v článku 7.1 nebo se domáhat produktové záruky.

Zákazníci však nejsou oprávněni uplatňovat svá záruční práva a uplatňovat nárok z produktové záruky u stejné vady současně. V případě úspěšného nároku z produktové záruky však může zákazník uplatňovat svá záruční práva vůči výrobci na výměnu produktu nebo opravu součásti.

Při uplatňování nároku z produktové záruky je zákazník pouze oprávněn se domáhat opravy nebo výměny vadného produktu. Při uplatňování nároku z produktové záruky prokáže zákazník vadu produktu.

Produkt bude považován za vadný, pokud nevyhovuje požadavkům na shodu, které jsou v účinnosti v době jeho uvedení na trh, nebo nevyhovuje specifikacím stanoveným výrobcem. Zákazník může uplatňovat nárok z produktové záruky do dvou let ode dne uvedení produktů na trh výrobcem. Po uplynutí této časové lhůty zákazník tohoto práva pozbývá. Zákazník je povinen výrobce informovat o vadě bez zbytečného odkladu. Pokud toto oznámení o vadě podá do dvou měsíců od okamžiku, kdy se o ní dozví, bude to považováno za řádné oznámení. Zákazník odpovídá za jakoukoliv škodu, která vyplývá z pozdního oznámení.

Zákazník může uplatňovat nárok z produktové záruky vůči výrobci nebo distributorovi movité věci.

Výrobce nebo distributor budou zbaveni záručních závazků pouze tehdy, pokud prokážou, že:

 • Produkt byl vyroben nebo umístěn na trh jinak než v rámci obchodní činnosti, nebo
 • vada nemohla být na základě stavu vědeckého a technického poznání v době umístění produktu na trh zjištěna, nebo
 • vada v produktu vyplývá z použití právního předpisu nebo mandatorních zákonných ustanovení.

K vyloučení odpovědnosti stačí výrobci nebo distributorovi prokázat pouze jednu z výše uvedených příčin.

8. OBCHODNÍ ZÁRUKA

Poskytovatel služby poskytuje obchodní záruku pro případ vadné plnění v souladu s vyhláškou vlády č.151/2003. (IX. 22.) o povinné záruce u určitého spotřebního zboží určeného k dlouhodobému užití.

V souvislosti s povinnou zárukou u určitého spotřebního zboží určeného k dlouhodobému užití, se použijí ustanovení vyhlášky vlády č. 151/2003 (IX. 22.) o povinné záruce u určitého spotřebního zboží určeného k dlouhodobému užití.

(Podstatná) působnost vyhlášky se omezuje na nové produkty, které se prodávají v rámci spotřebitelských smluv na území Maďarska a které jsou uvedeny v příloze k této vyhlášce.

V souvislosti se spotřebním zbožím určeným k dlouhodobému užití činí mandatorní záruční lhůta jeden rok, a začíná běžet ode dne převzetí produktu zákazníkem, nebo od data instalace, pokud instalaci provádí poskytovatel služby nebo osoba jím pověřená.

Poskytovatel služby může být zbaven svých závazků ze záruky pouze tehdy, je-li schopen prokázat, že příčina závady nastala po plnění.

Záruční práva leze uplatňovat výhradně zákazníky-spotřebiteli.

Obchodní záruka neplatí, pokud vada nebo její příčina vznikla po převzetí produktu zákazníkem, například pokud byla vada způsobena

 • nesprávnou instalací (pokud instalace nebyla provedena poskytovatelem služby nebo osobou jím pověřenou, nebo pokud lze důvody nesprávné instalace přičíst chybám v uživatelské příručce),
 • nesprávným použitím nebo nedodržením pokynů v uživatelské příručce,
 • nesprávným uskladněním, nesprávnou manipulací, čímž vzniklo fyzické poškození,
 • přírodními živly nebo vyšší mocí.

V případě vady, která spadá do působnosti obchodní záruky, může zákazník:

 • nejprve – dle vlastního uvážení – požadovat opravu nebo výměnu, pokud splnění zvoleného záručního práva zákazníkem není nemožné, nebo má za následek nepoměrné náklady na straně poskytovatele služby, oproti alternativnímu nápravnému prostředku, s přihlédnutím k hodnotě, kterou by produkt měl bez této vady, významu náležitého neplnění smlouvy a újmě vzniklé zákazníkovi nesplněním práva ze záruky.
 • pokud poskytovatel služby odmítne zajistit opravu nebo výměnu nebo není schopen splnit své závazky v přiměřené lhůtě, ochranou zájmů zákazníka, nebo pokud oprava nebo výměna nadále neslouží zájmům zákazníka, může zákazník – dle vlastního uvážení – požadovat poměrné snížení úplaty, opravit závadu sám nebo ji nechat opravit na náklady poskytovatele služby, nebo od smlouvy odstoupit. Možnost odstoupení není k dispozici v případě drobných vad.

Pokud se zákazník domáhá výměny kvůli závadě produktu do tří pracovních dnů ode dne nákupu (instalace), poskytovatel služby se nemůže domáhat poměrného snížení nákladů, ale musí produkt vyměnit, pokud závada brání jeho řádnému užití.

Jakákoliv oprava nebo výměna bude dokončena v přiměřené lhůtě a bez významného obtěžování spotřebitele, s přihlédnutím k povaze zboží a účelu, k němuž spotřebitel produkt potřeboval. Poskytovatel služby se pokusí zajistit opravu nebo výměnu nejdéle do patnácti dnů.

V případě opravy lze do produktu montovat pouze nové náhradní díly.

Záruční doba se staví po dobu opravy produktu a po dobu kdy jej zákazník nemůže používat. V souvislosti s produktem nebo součástí produktu, u nichž došlo k výměně (opravě), začíná záruční doba z práv ze záruky znovu běžet u vyměněného (opraveného) produktu (jakékoliv součásti produktu) a v souvislosti se závadou, které mohou být způsobeny opravou.

Veškeré náklady spojení s plněním závazků ze záruky ponese poskytovatel služby.

V záruční době odpovídá za opravy závad, které mohou vzniknout při řádném užít, profesionální servis, jehož adresa je uvedena vždy na konci záručního listu nebo na konci příručky k produktu; zákaznické služby poskytovatele služby jsou však současně připraveny pomoci zákazníků s vyhledáním vhodného profesionálního servisu.

Zákazník nemůže v souvislosti se stejnou závadou uplatňovat produktovou a obchodní záruku současně. Bez ohledu na tato omezení je zákazník oprávněn k obchodní záruce, aniž by tím byla dotčena práva uvedená v článcích 7.1 a 7.2.

Proto nemá obchodní záruka vliv na zákonná práva zákazníka – zejména na záruku na nedostatek shody, produktovou záruku a práva na náhradu škody.

Zákazník může uplatňovat své nároky prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v článku 1.

V případě právního sporu mezi stranami, který nelze vyřešit smírem, může zákazník podat návrh na zahájení řízení u Rozhodčího soudu v souladu s postupem uvedeným v článku 9.2.

Oznámení o záručních nárocích

Zákazník může podat oznámení poskytovateli služby o svých záručních nárocích prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v článku 1.

Poskytovatel služby pořídí zápis o oznámeném záručním nároku zákazníka.

Zákazníkovi poskytne neprodleně prokazatelným způsobem kopii tohoto zápisu.

Pokud poskytovatel služby nemůže zákazníka informovat o možnosti splnění záručního nároku v době oznámení, informuje uživatele – v případě neuznání nároku, prokazatelně o důvodu neuznání a možnosti se obrátit k rozhodčímu senátu - do pěti pracovních dnů.

Poskytovatel služby uschová zápis na dobu pěti let ode dne jeho pořízení a předloží jej na vyžádání dohledového orgánu.

9. MOŽNOSTI UPLATŇOVÁNÍ PRÁV

9.1. Vyřizování reklamací

Poskytovatel služby bude objednávky plnit v odpovídající kvalitě k úplné spokojenosti zákazníka. Pokud však bude mít uživatel stížnost v souvislosti se smlouvou nebo jejím plněním, může tuto stížnost podat na e-mailovou adresu uvedenou v článku 1, nebo poštou, telefonicky nebo osobně v prodejnách poskytovatele služby.

Je-li to možné, poskytovatel služby vyřídí ústní reklamace neprodleně. Pokud neprodlená náprava ústní reklamace není možná z důvodu povahy reklamace nebo pokud zákazník nesouhlasí s vyřízením reklamace, poskytovatel služby pořídí zápis o reklamaci, který společně s odpovědí ve věci uchová po dobu pěti let.

Poskytovatel služby předá kopii zápisu přímo zákazníkovi, v případě ústní reklamace (v prodejně) nebo pokud to nelze, poskytovatel služby bude jednat v souladu s pravidly, které zde upravují písemné reklamace;

V případě ústních telefonických reklamací nebo reklamací prostřednictvím elektronické komunikace, zašle poskytovatel služby kopii zápisu nejpozději společně s odpovědí ve věci.

V ostatních případech bude poskytovatel služby postupovat v souladu s pravidly pro písemné reklamace.

Poskytovatel služby přidělí reklamaci zaznamenané telefonicky nebo jinými telekomunikačními prostředky jedinečné identifikační číslo, které později usnadní vyhledání reklamace.

Poskytovatel služby sdělí odpověď ve věci reklamací podaných písemně do třiceti dnů. Pro účely této smlouvy se úkonem rozumí odeslání pošty.

V případě neuznání reklamace poskytovatel služby informuje zákazníka o důvodech neuznání.

9.2 Další možnosti uplatňování práv

V případě právního sporu mezi poskytovatelem služby a zákazníkem, který nelze vyřešit smírně, může mít zákazník tyto další možnosti uplatňování práv:

 • Podání stížnosti k orgánům na ochranu spotřebitele,
 • Zahájení řízení před následujícím rozhodčím senátem

Csongrád Megyei Békéltető Testület [rozhodčí senát okresu Csongrád]
Adresa: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12
Telefonní číslo: +36 62 554-250/ linka 118
Číslo faxu: +36 62 426-149
Jméno: Dékány László, Jenei Zoltán
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu.

 • Podání návrhu na zahájení soudního řízení.

Pro účely použití pravidel související s rozhodčím senátem jsou spotřebitelé nevládní organizace, církve, společenství vlastníků, bytová družstva, mikro, malé a středně velké podniky, které nakupují, objednávají, přejímají, používají zboží nebo adresáti obchodních sdělení v souvislosti se zbožím.

10. ODPOVĚDNOST

Uživatel může internetový obchod používat výhradně na vlastní nebezpečí a zavazuje se, že poskytovatel služby nepřebírá odpovědnost za jakoukoli hmotnou nebo nehmotnou újmu, která může vzniknout při užití, kromě odpovědnosti za úmyslné jednání nebo porušení smlouvy, které má následek újmu na lidském životě, fyzické bezpečnosti nebo zdraví.

Poskytovatel služby se zříká veškeré odpovědnosti za jednání uživatelů internetového obchodu. Uživatel zajistí, aby při použití internetového obchodu přímo ani nepřímo neporušoval práva třetích osob, zákony a právní předpisy. Uživatel bude plně a výhradně odpovídat za vlastní jednání, poskytovatel služby bude v těchto případech plně oprávněn jednat v součinnosti s příslušnými orgány na odhalení porušení.

Poskytovatel služby je oprávněn, není však povinen, kontrolovat obsah zpřístupněn během užívání internetového obchodu a v souvislosti se zveřejněným obsahem je oprávněn, nikoli však povinen, sledovat známky protiprávního jednání.

Stránky služby mohou obsahovat odkazy, které odkazují na webové stránky jiných poskytovatelů služeb. Poskytovatel služby neodpovídá za praxi v oblasti ochrany osobních údajů a další jednání těchto poskytovatelů služeb.

Kvůli celosvětové povaze internetu, uživatel bere na vědomí, že při používání internetového obchodu bude jednat i v souladu s ustanoveními příslušných vnitrostátních předpisů. Pokud je nějaké jednání spojené s používáním internetového obchodu v rozporu s právními předpisy v zemi uživatele, za takové užití bude výhradně odpovídat uživatel.

Pokud uživatel zjistí na stránkách internetového obchodu zavrženíhodný obsah, informuje o této skutečnosti neprodleně poskytovatele služby. Pokud poskytovatel služby, jednající v dobré víře, zjistí, že toto oznámení je opodstatněné, je oprávněn takové údaje bez zbytečného odkladu odstranit nebo upravit.

11. AUTORSKÁ PRÁVA A PRÁVA PŘÍBUZNÁ

Internetový obchod jako celek, jeho grafické prvky, text a technická řešení, jakož i prvky služby, jsou chráněny autorským právem nebo obdobným právem duševního vlastnictví (zejména ochrannou známkou). Vlastníkem nebo oprávněným uživatelem autorského práva je v souvislosti s veškerým obsahem prezentovaným při poskytování služeb prostřednictvím internetového obchodu poskytovatel služeb: jakýmkoliv dílem chráněným autorským právem nebo jiným dílem duševního vlastnictví (zejména grafickými a dalšími materiály, uspořádáním polí v internetovém obchodu, jeho úpravami, použitým softwarem a dalšími řešeními, nápady a jejich realizací) poskytovatel služby.

Ukládání nebo tisk obsahu internetového obchodu nebo jeho určitých částí na fyzický nebo jiný datový nosič je možné pro soukromé účely nebo s předchozím písemným souhlasem poskytovatele služby. Užití nad rámec soukromého užití, jako je uložení v databázi, přeposílání, vydávání nebo zpřístupňování ke stažení, umístění na trhu, je možné výhradně s předchozím písemným souhlasem poskytovatele služby.

Kromě práv uvedených výslovně v těchto VOP, neudělují registrace, užití internetového obchodu ani ustanovení těchto VOP zákazníkovi práva k užití jakéhokoliv obchodního jména nebo ochranné známky prezentované na webu internetového obchodu. Kromě prezentace při běžném užití internetového obchodu, dočasnému pořizování rozmnoženin, které je k tomu nezbytné nebo pořizování kopií pro soukromé účely, nelze toto duševní vlastnictví používat ani opravovat v jakékoliv jiné formě bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele služeb.

Poskytovatel služeb si vyhrazuje práva k veškerým prvkům své služby, zejména v souvislosti s názvy domén internetového obchodu a odpovídajících subdomén, jejich souvisejících webů a internetovému reklamnímu prostoru. Veškerá jednání směřující k pořízení databáze, kompilaci, archivaci, neoprávněnému přístupu do zdrojového kódu poskytovatele služby nebo jeho zpětnému překladu jsou zakázána, kromě zvláštního svolení poskytovatele služby v tomto ohledu.

Bez samostatné dohody nebo užití služby k tomuto účelu, je zakázáno upravovat nebo kopírovat databázi poskytovatele služby, umisťovat do nich nová data nebo přepisovat stávající data obcházením vyhledávačů a prostředků poskytnutých poskytovatelem služby.

Používáním služby uživatel souhlasí s tím, že poskytovatel služby může v rozsahu příslušných informací o ochraně osobních údajů kdykoliv a kdekoliv využívat údaje nahrané uživatelem bez omezení a bez úhrady zvláštního poplatku.

12. VÝHRADA VLASTNICTVÍ

Do úhrady kupní ceny v plné výši zůstává zboží vlastnictvím poskytovatele služby. Pokud uživatel z nějakého důvodu převezme produkt do osobního vlastnictví před úhradou kupní ceny v plné výši, odpovídá vůči poskytovateli služby za veškerou škodu, u níž lze vymáhat náhradu škody vůči jakékoliv osobě.

13. RŮZNÁ USTANOVENÍ

Poskytovatel služby je oprávněn si ke splnění svých závazků zajistit služby jiných osob. Poskytovatel služby plně odpovídá za protiprávní jednání takových osob, jako kdyby se ho dopustil sám.

Pokud nastane neplatnost, protiprávnost nebo nevymahatelnost některé části těchto VOP, není touto skutečností dotčena platnost, právoplatnost ani vymahatelnost zbývajících částí.

Pokud poskytovatel služby neuplatní jakékoliv právo přiznané těmito VOP, toto neuplatnění nelze považovat za upuštění od tohoto práva. Jakékoliv upuštění od práva je platné pouze v případě výslovného písemného prohlášení učiněného v tomto smyslu. Skutečnost, že poskytovatel služby striktně netrvá na podstatné podmínce těchto VOP, neznamená, že se vzdává práva trvat na přísném dodržování takové podmínky.

14. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o zpracovávání osobních údajů naleznete zde.